CanvassPeople-logo
Bel: 088 284 84 10
menu

Privacy statement / Privacy wetgeving (GDPR-AVG)

Privacy statement / Privacy wetgeving (GDPR-AVG)

CanvassPeople neemt uw privacy serieus, en heeft daarom deze privacy verklaring opgesteld. Hieronder wordt uitgelegd hoe wordt omgegaan met persoonlijke informatie die wordt verkregen via deze website, www.canvasspeople.nl

Wat doen wij met uw gegevens m.b.t. de privacy wetgeving (GDPR-AVG)

Wij gebruiken die gegevens voor wervingsdoelseinden t.b.v. onze opdrachtgevers.

1 Wat houdt dit in?

Wanneer u een van onze recruiters benadert, solliciteert op een vacature of u aanmeldt via de website van CanvassPeople http://www.canvasspeople.nl/ , nemen wij de door u verstrekte persoonsgegevens op in onze database. Wij verwerken uw persoonsgegevens tevens om onze wervingsdatabase te kunnen beheren en om contact met u op te kunnen nemen. Op deze manier kunnen wij u informeren over nieuwe vacatures of u uitnodigen voor activiteiten die verband houden met aanwerving. Bij uw inschrijving krijgt u de keus uit een bewaartermijn van 4 weken of 1 jaar na afronden procedure.

2 Op basis van welke rechtsgrondslag doen wij dit voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde?

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde is uw “toestemming”. Door uw gegevens aan CanvassPeople te verstrekken stemt u er uitdrukkelijk mee in dat uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het hierboven, onder 1) beschreven doeleinde.

3 Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Voor dit doeleinde verwerken wij uw contactgegevens, informatie in het kader van de aanwerving (zoals uw cv, werkervaring, opleidingsgegevens, etc.) en correspondentie met CanvassPeople over sollicitaties (waaronder referenties).

4 Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Voor dit doeleinde worden uw persoonsgegevens zo lang bewaard als nodig is om het wervingsproces af te ronden. Indien wij redelijkerwijs verwachten in de nabije toekomst andere interessante vacatures voor u te hebben, kunnen wij uw persoonsgegevens voor deze doeleinden bewaren. Wij bewaren uw gegevens enkel als u hiervoor toestemming hebt gegeven. De maximale bewaartermijn is 1 jaar na afronden procedure waarna u opnieuw om toestemming wordt gevraagd.

5 Het delen van uw gegevens

Gegevens worden enkel en alleen verstrekt aan onze opdrachtgevers met uw toestemming. Wij verstrekken nooit zonder uw toestemming uw persoonsgegevens aan derden.

6 Intrekken toestemming

U hebt het recht om uw toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking. Het intrekken van uw toestemming kan via ons algemene telefoonnummer 088 - 284 8410 en ter bevestiging via email info@canvasspeople.nl .

7 Beveiliging

Alle gegevens, die via deze website worden verzameld, worden in een beveiligde datacenter omgeving opgeslagen. Met onze partners zijn verwerkersovereenkomsten gesloten. Wij raden iedereen, die gebruik maakt van internet, wel aan om voorzorgsmaatregelen te nemen ter bescherming van zijn of haar privacy, zoals het regelmatig wijzigen van wachtwoorden en het gebruik maken van een beveiligde browser.

Recente vacatures

Je bent de spil in het sales proces van onze opdrachtgever en bent in staat om op overtuigende wijze proactief, creatief ...
Gouda 
Als Accountmanager krijg je een aantal mooie accounts onder je hoede, die je door en door leert kennen. Je bent de ...
omg Amsterdam 
Als Business Development Manager ben je verantwoordelijk voor het realiseren van nieuwe deals en omzetgroei (share of wallet). Je zorgt ...
Rotterdam